söndag 10 april 2011

HUNDproblemutredarutbildningenFörsta lärare ut för oss var den berömde Anders Hallgren.

Är det någon som har satsat blod svett och tårar på att utbilda det svenska folket i hundkunskap så är det denna man. Han har skrivit en uppsjö med böcker i ämnet, arbetat med räddningshundar i USA, forskat på rygg-och nackskador på våra hundar, startat IMMIs branchorganistation för att ge utbildade hundutredare en kvalitetsstämpel, han är även den som startat upp Hundutbildningsgruppen som numera sen många år drivs av David och Maria Selin.

Anders har under helgen gått igenom hur han lägger upp en utredning av en problemutredning.

Mycket av det han har sett under sina 40 år upplever han har berott på stress som bottnar i underaktivering och/eller smärtor. Smärtor som ofta kommer ifrån rörelseapparaten, muskler, leder och nack och ryggkotor, som har på det ena eller det andra sättet blivit skadade. Hans teori är att vårt sätt att använda halsbanden som ett sätt att korrigera, eller även då hunden drar i kopplet på grund av olika orsaker, kan orsaka dessa förslitningar.

Enligt undersökningar så finns det misstanke om att så många som 50- 60 % av hundar som uppvisar "problembeteende med aggression, eller stress", att dessa hundar har någon smärta bakom som orsakar det beteendet som vi sen ser. Skrämmande siffror....

Så igen, en repris av min varning för Cesar Millans designade halsband.Halsbandet är konstruerat för att hålla upp den tunna snaran högt upp på hundens hals där den orsakar maximalt med smärta. På halsens framsida sitter larynx, struphuvudet och luftstrupen som är uppbyggt av broskringar. Snaran är så tunn att den dels fysiskt kan klämma sig in mellan både två kotor eller trycka till brosket så att det faktiskt orsakar en kollaps av strupen.

Dessutom trycker snaran på nerver som sitter vid sidan av halsen högt upp. Dessa kan vid tryck orsaka en kraftig migrän och försämrad syn. Så hela arrangemanget är av djurskyddskäl helt förkastligt och jag är helt fashinerad över att det fortfarande är lagligt! Skall man använda halsband så skall bredden helst vara mer än vad två halskotor är i bredd eller det som AH helst förespråkar är en sele som är utpassad på ett bra sätt för just din hund. Detta är klart något att fundera på...

Inga kommentarer: